איסכילוס: שבע הטרגדיות

שם המחבר\ת: איסכילוס

העורך הכללי: ש.ה. ברגמן

תרגם מיוונית והוסיף מבואות, הערות ונספחים: שלמה דיקמן

שני כרכים ובהם:

כרך ראשון - פרומתוס הכבול, הפרסים, המבקשות מחסה, השבעה נגד תבי.

כרך שני - אגממנון, נושאות הנסך, בנות החסד.
הבא הקודם

עוד במחזות