מכתבים על המוסיקה היהודית

שם המחבר\ת: יואל אנגל, שלום עליכם, מ. מ. וארשבסקי

1 נותר פריט

מהדורה: ראשונה
שנת הדפסה: 1941

מכתבים מאת יואל אנגל, שלום עליכם, מ.מ. וארשבסקי

תרגומים ומוסברים על ידי מנשה רבינא

 
הבא הקודם

עוד במוזיקה