מבעד למראה: ומה אליס מצאה שם

שם המחבר\ת: לואיס קרול

'מבעד למראה ספר ההמשך ל'הרפתקאות אֶליס בארץ הפלאות' של לואיס קרול

מאנגלית רנה ליטוין

הספרייה החדשה

יצא לאור ב1999

הבא הקודם

עוד במדע בדיוני ופנטזיה