(מאזניים דו ירחון לספרות גיליון 3 יוני 2020: כתיבה בימי קורונה | מיכל חרותי (עורכת

שם המחבר\ת: מיכל חרותי

1 נותר פריט

(מאזניים דו ירחון לספרות גיליון 3 יוני 2020: כתיבה בימי קורונה מיכל חרותי (עורכת

גיליון מספר 3 כרך צ"ד שנה 94 סיון תש"ף יוני 2020

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל

 
הבא הקודם

עוד בכתבי עת