קרילאווס משלים

שם המחבר\ת: פסח קאפלאן

1 נותר פריט

מאידיש פסח קאפלאן

פארלאג א. אלבעק ביאליסטאק 1921

נדיר

מצב עדין
הבא הקודם

עוד ביידיש