קרילאווס משלים

שם המחבר\ת: פסח קאפלאן

1 נותר פריט

קרילאווס משלים

מאידיש: פסח קאפלאן

פארלאג א. אלבעק ביאליסטאק 1921

נדיר!

מצב עדין
הבא הקודם

עוד ביידיש