ספר ידי משה לרבי משה ירושלמי

שם המחבר\ת: מרדכי יהודה

1 נותר פריט

תל אביב שש מאות תשעים ושמנה

(יידיש)

נדפס בשישים טפסים

דפוס הארץ, תל אביב

נדיר!

יד שניה, במצב מצוין

(נכרך מחדש בכריכה קשה) 
הבא הקודם

עוד ביידיש