ליטערארישע מאנאטסשריפטען – כתב-עת ספרותי ביידיש – וילנה, 1908

שם המחבר\ת: שלום אש

1 נותר פריט

ליטערארישע מאנאטסשריפטען, פרייע ביהנע פאר ליטעראטור און קונסט, בעריכת ש. [שמריהו] גארעליק, א. וויטער ו-ש. [שמואל] ניגער

שבתאי צבי פון שלום אש


חוברות 1-4. לא נדפסו חוברות נוספות. כתב-עת ספרותי, בין המשתתפים: דוד אינהורן, י"ל פרץ, פרץ הירשביין, דער נסתר, שלום אש, משה זילבורג, נומברג, ואחרים.

דריטעס בוך

ברלין, 1908

נדיר מאוד!

במצב שמור יחסי


קטיגוריות: יידיש, ספרים נדירים

הוצאה: דריטעס בוךהבא הקודם

עוד ביידיש