Yenne Velt - The Great Works of Jewish Fantasy & Occult

שם המחבר\ת: Johachim Neugrosxhel

1 נותר פריט

Yenne Velt - The Great Works of Jewish Fantasy & Occult

Compiled, Translated and Introduced by Joachim Neugroschel

Pocket Books

New York, 1978

יד שניה, במצב שמור

(כריכה רכה, עמוד הכריכה מעט מנותק משדרת הספר)
הבא הקודם

עוד ביהדות/ יודאיקה