שולחן ערוך - ארח חיים

שם המחבר\ת: יוסף קארו, משה איסרלש

2 נותרו

שולחן ערוך - ארח חיים

מהגאון רשכבה״ג מוהר״ר יוסף קארו

עם חידושי דינים מאת מוהר״ר משה איסרלש

דפוס האלמנה והאחים ראם

וילנה, 1873

נדיר מאוד!

עם חתימות רבנים

יד שניה, במצב שמור

(נכרך מחדש בכריכה קשה)
הבא הקודם

עוד ביהדות/ יודאיקה