ספרים חיצוניים: בן סירא, צוואות השבטים, ספר היובלים, מקבים א

שם המחבר\ת: עם הספר

סדרת עם הספר מגישה לקורא העברי בן ימינו את יצירות העבר, נכסי יסוד בתרבות ישראל, בהוצאה חדשה, מהודרת ונהירה, השווה לכל נפש.

ספרים חיצוניים
הספרים החיצוניים הם כתבים שחוברו בעיקר בארץ ישראל, בתקופה שבין המאה השנייה לפני הספירה למאה השנייה לספירה, על ידי יהודים ממגוון כתות וזרמים. הספרים, שלא נכללו בתנ"ך, משקפים מערכות אמונה ומחשבה של בני העם היהודי בעת העתיקה. בכרך זה מובאים ארבעה מחשובי הכתבים שבאסופת הספרים החיצוניים.

קטיגוריות: יהדות/ יודאיקה

הוצאה: ידיעות ספריםהבא הקודם

עוד ביהדות/ יודאיקה