הזוהר: אגדות ומעשים

שם המחבר\ת: עם הספר

1 נותר פריט

ספר הזוהר, ספר היסוד של תורת הקבלה היהודית שחובר על ידי רבי שמעון בר יוחאי וחבורתו, הינו ספר המכיל את סודותיה העמוקים ביותר של התורה. בדרכם המופלאה, מלמדים רשב"י וחבורתו את סודות התורה עצמם אך גם מספרים את הדרך המופלאה שבה נגלו אליהם הסודות הללו. דמויות יסוד מההיסטוריה היהודית: האבות הקדושים, משה רבנו, אליהו הנביא ועוד דמויות רבות נוספות מתגלים לרבי שמעון ותלמידיו ומלמדים אותם את רזי התורה והמציאות.

ספר הזוהר הוא בעצם חיבור שבתוכו ישנם מספר ספרים. מקובל לחלק את ספר הזוהר לחמישה חלקים, כנגד כל אחד מחמשת חומשי התורה. מעבר לכך, ישנו חלק בשם "תיקוני זוהר" שהוא שבעים פירושים קבליים שונים על הפסוק הראשון של התורה. חלק נוסף הקרוי "זוהר חדש", שבו נערכו דרשות של הזוהר שהתגלו רק לאחר הדפסת המהדורה הראשונה של ספר הזוהר.
הבא הקודם

עוד ביהדות/ יודאיקה