הגדת פסח ארצישראלית

שם המחבר\ת: הרב מנחם מ. כשר

1 נותר פריט

הגדה של פסח בתוספת מאה פרקים הכוללים:

א. הרחבות ומלואים לסיפור יציאת מצרים, ששים וארבעה פרקים; ב. משה רבנו, עשרים וששה פרקים; ג. אתחלתא דגאלה, עשרה פרקים; ד. ארץ ישראל; ה. כוס חמישי, על פי נסח מהר"ל מפראג זצ"ל; ו. שנויי גרסאות בנסח ההגדה, על פי כתבי יד וספרי הראשונים. בהוספת תרשימים וכתבות עתיקים הנוגעים לתקופת שעבוד ישראל במצרים
הבא הקודם

עוד ביהדות/ יודאיקה