הבבלי והירשולמי: דרכי למודיהם ויסודי ההבדלים שביניהם

שם המחבר\ת: רב צעיר

1 נותר פריט

מאת רב צעיר

הדפסה מיוחדת (עם הוספות) מהירחון "בצרון", שנה ג', כרך ו', תש"ב

ניו-יורק, תש"ג
הבא הקודם

עוד ביהדות/ יודאיקה