מבעד למראה: ומה אליס מצאה שם

שם המחבר\ת: לואיס קרול

1 נותר פריט

'מבעד למראה ספר ההמשך ל'הרפתקאות אֶליס בארץ הפלאות' של לואיס קרול

מאנגלית רנה ליטוין

הספרייה החדשה

יצא לאור ב1999

יד שניה, מצב טוב

הבא הקודם

עוד ביד שנייה