חינוך ואנתרופוסופיה

ספרים הקשורים בנושאי חינוך וגישות שונות של חינוך לדוגמא חינוך אנתרופוסופי 

הטוען להסביר את האדם והעולם, ואת קשרי הגומלין שביניהם, מנקודת מבט הוליסטית