מאבק מדיני - קובץ נאומים ומסמכים - כרך א' - חלק שני, משה שרת

שם המחבר\ת: משה שרת

1 נותר פריט

מאבק מדיני - קובץ נאומים ומסמכים - כרך א', משה שרת

יוני - דצמבר 1942

חלק שני

איסוף, תחקיר והערות: שפרה קולת

בעריכת יעקב ורנה שרת

העמותה למורשת משה שרת

נדפס בישראל, 2014

כמו חדש!

(כריכה קשה)
הבא הקודם

עוד בהיסטוריה עולמית