מאבק מדיני - קובץ נאומים ומסמכים - כרך א' - חלק ראשון, משה שרת

שם המחבר\ת: משה שרת

1 נותר פריט

מאבק מדיני - קובץ נאומים ומסמכים - כרך א', משה שרת

ינואר - מאי 1942

חלק ראשון

איסוף, תחקיר והערות: שפרה קולת

בעריכת יעקב שרת

העמותה למורשת משה שרת

נדפס בישראל, 2009

עם הקדשת העורכים

יד שניה, שמור יפה

(כריכה קשה)
הבא הקודם

עוד בהיסטוריה עולמית