האוניברסיטה העברית בירושלים - התהוותה ומצבה

שם המחבר\ת: שלמה ז. שוקן

1 נותר פריט

תרצ"ט ירושלים

ספר מקיף ביותר על התכניות והקמת האוניברסיטה כולל הפקולטות, ורשימת מוסמכי האוניברסיטה מ-1931 עד 1937

נדיר
הבא הקודם

עוד בהיסטוריה עולמית