ספר הציונות- כרך ראשון

שם המחבר\ת: בן-ציון דינבורג

1 נותר פריט

כרך ראשון: מבשרי הציונות

מבחר הספרות הציונית ורשומי התנועה ומפעליה בגילוייהם ובהשתלשלותם ההיסטורית מימי כשלונה של התנועה השבתאית עד ראשית "חבת-ציון"

ירושלים, 1938
הבא הקודם

עוד בהיסטוריה יהודית