נחמו נחמו עמי - קונטרס מספר ישעיהו

שם המחבר\ת: ישעיהו

1 נותר פריט

פרק מ' (40) של ספר ישעיהו בנוסח הגניזה אשר נמצאה במדבר יהודה

הסוכנות היהודית לארץ ישראל

נדפס בדפוס גולדברג- ירושלים

נייר מעשה גיגית "פירוזיה" -הכריכה הוכנה בבית המלאכה של מרת ק' וינר- ירושלים

גלופות- מ' פיקובסקי.

מצב יפה ושמור

 
הבא הקודם

עוד בהיסטוריה יהודית