ליקוטים - יוסף וייס

שם המחבר\ת: יוסף וייס

בספר זה מלוקטים רוב כתביו הקצרים של חוקר החסידות יוסף וייס, שחלקם התפרסמו באמצע המאה העשרים וחלקם נותרו בעזבונו עד עתה. פתח להבנה עמוקה של המיסטיקה היהודית, הבנה

שמתחבטת בין ההיסטורי לבין הקיומי.

ספר חדש 

ירושלים- 2019

בעריכת יוסף שוויג ואבינעם סטילמן
הבא הקודם

עוד בהיסטוריה יהודית