התעודה - החסידית הספרותית האחרונה על אדמת פולין

שם המחבר\ת: מנדל פייקאז'

1 נותר פריט

דברי הרבי בגיטו וארשא

נדפס בישראל, 1979
הבא הקודם

עוד בהיסטוריה יהודית