במעגל המכושף: יהודים, אנטישמים וגרמנים אחרים

שם המחבר\ת: שולמית וולקוב

גב הספר:

במעגל המכושף מגולל, בדרך מקורית ומחדשת, את סיפורם של יהודי גרמניה בדורות האחרונים.

הוא מתאר את התקווה הגדולה לשוויון ולחיים של שותפות שהדריכה את מעשיהם ואת התנפצותה האכזרית של תקווה זו על רקע הישגיהם ערב החורבן. נקודת המוצא של המחברת אישית, והסוגיות שהיא דנה בהן מעידות גם על חיפוש הזהות של חניכי הארץ, שבגרו ועמדו על דעתם עם התבהרות ממדיה של שואת יהודי אירופה.

שולמית וולקוב מבססת את ספרה על מספר רב של מאמרים ומסות שכתבה בשני העשורים האחרונים, ועם זאת היא אורגת את פירותיה של מלאכה זו ליצירה חדשה. שאלת המפתח הפותחת את הספר מנסה לברר את הסיבות והמקורות לעיוורונם של יהודים ולא-יהודים, בגרמניה ומחוצה לה, שלא הבחינו בסימניה של הסופה המתקרבת; מכאן עולים ומתגבשים שני הנושאים העיקריים של הספר: אופייה של האנטישמיות בגרמניה בעיקר מאז מחצית המאה התשע-עשרה ותולדות הקהילה היהודית בגרמניה בתקופה זו. מבדיקה זו, שהיא מסועפת ומעמיקה, עולים התווים המייחדים את ההיסטוריה של יהודי גרמניה ומסכת היחסים המורכבת שקיימו עם החברה שבה חיו ובמסגרותיה ביקשו להשתלב תוך שמירת ייחודם.
במעגל המכושף הוא יצירה מרתקת ותרומה חשובה להבנת פרק קשה בתולדותינו.


שלומית וולקוב 
היא פרופסור להיסטוריה מודרנית באוניברסיטת תל-אביב. חקרה ופרסמה מחקרים שעניינם ההיסטוריה החברתית והאינטלקטואלית של גרמניה ויהודיה.
הבא הקודם

עוד בהיסטוריה יהודית