הגדת פסח ארצישראלית, הרב מנחם מ. כשר

שם המחבר\ת: הרב מנחם מ. כשר

1 נותר פריט

הגדה של פסח בתוספת מאה פרקים הכוללים:

א. הרחבות ומלואים לסיפור יציאת מצרים, ששים וארבעה פרקים; ב. משה רבנו, עשרים וששה פרקים; ג. אתחלתא דגאלה, עשרה פרקים; ד. ארץ ישראל; ה. כוס חמישי, על פי נסח מהר"ל מפראג זצ"ל; ו. שנויי גרסאות בנסח ההגדה, על פי כתבי יד וספרי הראשונים. בהוספת תרשימים וכתבות עתיקים הנוגעים לתקופת שעבוד ישראל במצרים

ערוך ומסודר על ידי הרב מנחם מ. כשר

הוצאת הועד למען ״תורת שלמה״ בארצות הברית

ניו יורק, 1950~

נדיר!

יד שניה
הבא הקודם

עוד בהגדות פסח