הגדה של פסח ותולדותיה

שם המחבר\ת: דניאל גולדשמידט

1 נותר פריט

בספר מובאים "מקורותיה ותולדותיה במשך הדורות בצירוף הנוסח הבדוק ותצלום ההגדה העתיקה ביותר מן הגניזה הקאהירית עם דפי-דוגמה מתוך הגדות כתובות ומודפסות יקרות-המציאות". בלוחות מובאות דוגמאות של הגדות כתובות ומודפסות. חיתוכי העץ מעמ' 111 ואילך נלקחו מן ההגדה שנדפסה בפראג בשנת רפ"ז. מצורפים רשימת מקומות לועזיים המובאים בקיצור והערכות מאת העורך ומבחר דפי-דוגמה מתוך הגדות כתובות ומודפסות שנערך בידי משה שפיצר.הבא הקודם

עוד בהגדות פסח