עוד סיפורים מלים

שם המחבר\ת: נתן שפיגל

1 נותר פריט

זהו ספרו האחרון של פרופ’ נתן שפיגל, המשך לספרו מלים מספרות, מבחר מונחים וגלגולם בתרבות האנושית, הוצאת מאגנס, תשנ”ב. גם בספר זה מבאר המחבר מלים ומונחים המשמשים בעברית, שמוצאם מן היוונית והרומית, מסביר את דרך התקבלותם בלשונות האירופיות, את תולדות התפתחותם והשינויים שחלו במובנם. כמה מן המונחים זכו לסקירות ארוכות ומפורטות ההופכות את הספר לאנציקלופדיה-זוטא.

קטיגוריות: בלשנות

הוצאה: הוצאת כרמלהבא הקודם

עוד בבלשנות