חיים נחמן ביאליק: המגמה והסביבה בשירתו

שם המחבר\ת: מרדכי בן הלל הכהן

1 נותר פריט

מנחה ליום מלאת למשורר ששים שנה.

ירושלים, תרצ"ג.
הבא הקודם

עוד בבלשנות