גי דה מופסן: כתבים נבחרים

שם המחבר\ת: גי דה מופסן

פרוזה תרגום-גואי די מופסן כתבים נבחרים עם תולדות המחבר ותמונתו ספר ראשון ושני ספורים תמונות וציורים. תרגום ד"ר נחום סלושץ הוצאת תושיה. פיעטרקוב תרס"ג בדפוס שלמה בעלכאטאווסקי.

מכיל: תולדותיו ספריו ודעותיו, על המים, הילדה רוק.
הבא הקודם

עוד בביוגרפיות