איגרות ודברי יומן

שם המחבר\ת: מאוריצי גוטליב

1 נותר פריט

בלוויית תשע תמונות

ערך ותרגם מפולנית וגרמנית, וצירף הערות וסוף-דבר: מרדכי נרקיס

תשט"ז, נדפס בדפוס הממשלה, הקרייה.
הבא הקודם

עוד בביוגרפיות