ארץ ישראל / פלסטין

ספרים שמתעסקים בהיסטוריית ארץ ישראל, ביחסי ארץ ישראל  ופלסטין, פוליטיקה, וחקר האיסלאם