רומי וירושלים (לנער ספרית ארץ ישראל)

שם המחבר\ת: משה הס

1 נותר פריט

ספרית ארץ ישראל של הקרן הקימת לישראל 

בהוצאת אמנות

חוסרת סז

רומי וירושלים

מאת משה הס

שנת תרצ"ט

 

מצב טוב
הבא הקודם

עוד בארץ ישראל / פלסטין