התלמוד הירושלמי ויוצריו, אברהם משה נפתל

שם המחבר\ת: אברהם משה נפתל

1 נותר פריט

התלמוד הירושלמי ויוצריו, אברהם משה נפתל

מבואות וסיכומים, תצלומי מקורות ומפות

ספרות התלמוד בהתהוותה, הרקע הרוחני, החברתי והמדיני, בארץ ובתפוצות ישיבות בבל וארץ ישראל, צמיחתן וגידולן, היקף השפעתן, סדריהן ודרכי-לימודן, מעצבי רוח הדורות, תולדותיהן, אישיותם ופועלם

כרך שישי

ימי ר' אושעיא רבה, ר' חנינא בר חמא, ר' ינאי, יהודה וחזקיה (בני ר' חייא), ר' יוחנן וריש לקיש, ובני דורם

הוצאת יבנה

תל אביב, 1989

יד שניה, במצב מצוין

(כריכה קשה-רכה)
הבא הקודם

עוד בארץ ישראל / פלסטין