ארץ ציון ירושלים

שם המחבר\ת: שלמה שבא ודן בן אמוץ

ארץ ציון ירושלים איננה יצירה של מלומד בודד, לא של חוקר אחד ויחיד אף לא של סופר ידוע-שם או איש ציבור רב-פעלים; זוהי יצירתם של כל אלה יחד ויותר, זוהי יצירתם של אנשי-בתולים בתקופה בתולה על קרקע בתולה; זהו החזיון השקט המתחולל בארץ ישראל מאז שנות החמישים של המאה הקודמת ועד ראשית שנות העשרים של המאה הנוכחית, חזיון מופלא בפשטותו העולה מבין השורות המחוספסות שרשמה התקופה הזאת והורישה אותן לנו לתמיהה ולפליאה.


שלמה שבא 
ודן בן-אמוץ נברו בגנזי העיתונות העברית של התקופה, מאז הידיעה הראשונה על ארץ ישראל (1857), וליקטו מאמרים, שירים, כתבות, מודעות, ידיעות, רשימות – כל היכול לשפוך אור על ההתרחשויות, הלכי-הרוח, המושגים, אורח-המחשבה של היישוב היהודי החדש בארץ ישראל.


זהו ניסיון יחיד-במינו להניח יד על הדופק של התקופה; לתת לה לדבר בעד עצמה בשפתה היא, בעברית הזאת המגששת את דרכה, המחפשת את המילה, ולהציגה עירומה מכל פירושים ופירושי-פירושים. ידיעות המספרות לקוראים על מאורעות היום; ביקורים ממלכתיים; עליית מחירים; ייסוד מושבה חדשה; עוולות פקידי-הברון; מתנצלים על שלא יצא העיתון במועדו "כיוון שלא היו חדשות"; מתרגשים בבוא הקטר הראשון לירושלים
הבא הקודם

עוד בארץ ישראל / פלסטין