ארץ ישראל מפה ערוכה בידי מיכאל אבי יונה 1:350.000

שם המחבר\ת: מיכאל אבי יונה

ארץ ישראל מפה ערוכה בידי מיכאל אבי יונה 1:350.000 מפה גיאוגרפית בעשרה צבעים ובשני דפים, ערוכה לפי מצב הארץ כיום, בצירוף מבוא גיאוגרפי היסטורי מקיף, מפתח המקומות ההיסטוריים עם ביאורים, ורשימת כל המקומות והעצמים הגיאוגרפיים הנרשמים במפה. חוברת ובה כיס עם 2 מפות. ציורים ת אטינגר. הצילום צינקוגרפיה מ פיקובסקיהבא הקודם

עוד בארץ ישראל / פלסטין