האמריקניזציה של תל אביב

שם המחבר\ת: יוסי קליין

1 נותר פריט

חיבור זה בוחן בכלי מחקר ארכיטקטוניים-היסטוריים, וגיאוגרפיים-היסטוריים, את השינויים שחלו בפני העיר, במגמות התכנון, הבנייה, ההרס, השימור, המודרניזציה והאמריקניזציה של המרחב העירוני והארכיטקטוני התל אביבי עד לאמצע שנות השישים של המאה העשרים.

קטיגוריות: ארכיטקטורה

הוצאה: כרמלהבא הקודם

עוד בארכיטקטורה