אמתי יצחק - ציורים

שם המחבר\ת: אמתי יצחק

1 נותר פריט

אמתי יצחק

שמונה תמונות צבע

שני רישומים

מבוא גבריאל טלפיר

דפוס אופסט - קרית האמנים צפת 1972
הבא הקודם

עוד באמנות