קוצר רוחו של הלב | שטפן צוויג

דצמבר 24, 2020

קוצר רוחו של הלב | שטפן צוויג

"קיימים בעצם שני סוגי רחמים. האחד, פחדן ורגשני, אינו למעשה אלא קוצר-רוח של הלב, שאחד רצונו – להשתחרר מהר ככל האפשר מן ההשפלה הבלתי נעימה של מצוקת הזולת.. ואילו הסוג השני, שרק הוא נחשב באמת, הוא סוג של רחמים לא רגשני, כי אם יוצר..."
סגן צעיר בחיל הפרשים האוסטרי פוגש צעירה נכה, ומתוך רחמים סר לבקרה ומקדיש לה את רוב שעותיו הפנויות. לתדהמתו הוא מגלה כי הנערה התאהבה בו, ומכאן מתחילה השתלשלות עניינים שאין לעוצרה. על רקע שקיעת הקיסרות האוסטרו-הונגרית ערב מלחמת העולם הראשונה, בוחן שטפן צווייג בראייה אנושית חודרת את כוחם ההרסני של הרחמים ואת תוצאותיהם, את לבטי הנפש ותהפוכותיה.