מחיי: פיוט ומציאות / גיתה

מאי 03, 2020

מחיי: פיוט ומציאות / גיתה

בשנת 1809 ניגש גתה לכתיבת אוטוביוגרפיה של תקופת ילדותו ובחרותו. גתה החל לכתוב את זכרונותיו מתקופת היותו ילד, עלם ומשורר בראשית דרכו, כשהיה כבר על סף זקנתו וידוע כגדול משוררי גרמניה. כפל ראיה זו שורה על כל האוטוביוגרפיה הזו ומשווה לכל הדברים המתוארים בה כפל משמעות - עיניים של צעיר ועיניים של זקן בד בבד.
שלושת החלקים הראשונים של הספר, יצאו לאור משנת 1811 עד 1814, ואילו את החלק הרביעי השלים גתה לאחר הפסקה ארוכה בשנות 1831-32, שנות חייו האחרונות. גתה הלך לעולמות במרס 1832, ורק לאחר מותו, בשנת 1833, יצא לאור חלק זה מתוך העזבון על ידי אקרמן מזכירו.
"פיוט ומציאות" היא אוטוביוגרפיה, המגוללת את חייו של גתה, הזכרונות והאירועים שהתרחשו בחייו, ורוויה כולה בשירים ששיבץ במהלך הכתיבה, סיפורים שסיפר, רישומים ממסעותיו, מחקרים היסטוריים , עיונים דתיים ופילוסופיים, וסקירות בתחום הספרות והאמנות. כך גתה פורש מניפת-חיים שלמה, עשירה ומורכבת.

בתמונה: הטייל מעל לים הערפילים, 1818, קספר דויד פרידריך