יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני | וולטר בנימין

דצמבר 24, 2020

יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני | וולטר בנימין

 "מה שמתדלדל בעידן השעתוק הטכני של יצירת האמנות, הרי זו ההילה שלה. תהליך זה הוא סימפטומאטי; משמעותו חורגת מעבר לתחומה של האמנות. כללית אפשר לנסח זאת כך: טכניקת השעתוק מנתקת את המשועתק מתחום המסורת. בשכפלה את ההעתקים היא שמה חלף מציאותו החד-פעמית את מציאותו בהמון. ובתיתה להעתק לבוא לקראת מי שקולט אותו - יהיו הנסיבות שהוא שהוא שרוי בהן אשר יהיו - היא הופכת את המשועתק לבן-זמנו של הקולט. שני תהליכים אלה גורמים לזעזוע עז של הנמסר - ערעור של המסורת שאינו אלא הצד השני אשר למשבר ולהתחדשות הנוכחיים של האנושות, קשרם עם תנועות ההמונים של ימינו ההדוק" 

 

מסה קצרה ומרהיבה של וולטר בנימין על השפעות השעתוק הטכני על יצירת האמנות: על קולנוע, צילום, ציור ועוד.

בתמונה: דני קרוון, "מעברים"- מחווה לוולטר בנימין, ספרד.

יצירת האמנות בעידן השעתוק הטכני | וולטר בנימין