אולי הלב / אמילי דיקנסון

מרץ 30, 2020

אולי הלב / אמילי דיקנסון

היש אהבה יפה יותר ממכתביה של אמילי דיקנסון לאשת-אחיה סוזן גילברט? קחו כמה טעימה והרחיבו את הלב.

*
אני מוכרחה לחכות
כמה ימים
לפני שאראה
אותך - את
תכופה מדי
אבל תזכרי
זו יראה,
לא אדישות.

אמילי

*
לולא היה היום
עצמו ראוי
להיזכר, היזכרות
בסוזן היתה
עושה אותו כזה


*
זה שסוזן
חיה - זה
יקום ש
לא לצאת
ולא לבוא
יוכלו למלא
מקומו -

(אביב, 1880)

מתוך "אולי הלב", בתרגומה של לילך לחמן